My memorable experience: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพหลัก (Core Module 6)

รู้จัก คศน. จากคุณหมอฟันที่เป็นเจ้านายมาก่อน เห็นท่านหายไปจากสำนักงานเป็นเวลาหลายวัน เมื่อกลับมามักมีเรื่องราวและกิจกรรมแปลกๆ มาให้เราลองทำ ทั้งมีหนังสือหลากหลายมาชวนอ่าน ตอนนั้นก็สนุกไปกับคุณหมอด้วย ต่อมาอีก 4 ปี คุณหมอท่านเดิมก็มาถามว่าอยากไปเรียนรู้แบบที่ท่านเคยไปไหม? ด้วยสิ่งที่เรากำลังทำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำในความเป็นทันตาภิบาล การได้รับความเป็นธรรมจากระยบการบรรจุ หรือแม้กระทั้งการเข้าไปสู่การทำงานร่วมกับสภาวิชาชีพสาธารณสุข “หากน้องมีโอกาส ได้เข้าไปรู้จักผู้คนที่หลายหลาย และเรียนรู้กระบวนการการจัดการความคิด อาจจะมีคำตอบให้กับสิ่งที่ทำก็ได้น่ะ อย่างน้อยก็ได้พัฒนาตัวเองเพื่อทำงานเชิงระบบมากขึ้น” ประโยคนี้จึงทำให้ทันตาภิบาลคนหนึ่งกล้าที่จะก้าวเข้ามาเรียนรู้ คศน. แต่เมื่อได้เข้ามาครั้งแรก หลังว่าได้รับโอกาสมาเรียนรู้ การได้มาพบเจอเพื่อนๆ ที่ดูอลังการทั้งชื่อ ตัวประวัติและแนวทางการทำงาน ทำให้เราอยากจะถอนตัวทันที ด้วยความรู้สึกว่า “ตัวเล็กมาก” หากแม้แต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกจัดวางไว้ ประกอบกับตัวตนคนทำงานของเพื่อนๆ ในกลุ่มที่เปิดรับจึงทำให้เรามีแรงใจพอที่จะกล้าก้าวต่อ เริ่มต้นการเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์ เดินทางสู่ใต้ เหมือนได้นั่งทัศนศึกษาที่ยาวนานมาก การได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ การไปสัมผัสสถานที่จริง หรือแม้แต่การได้พูดคุยกับผู้รู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกมากกว่าวิชาสังคมในสมัยเด็ก แต่สิ่งที่ได้มากว่าคือ มิตรภาพจากการเดินทางที่ได้จากเพื่อนๆ ได้รู้เรื่องราว ความรู้ การงาน และความคิดตลอดเส้นทางที่ลงใต้ พี่ชัยวัฒน์ ผอ.รพ.สต. 2 เตียง ที่มีภรรยาเป็นรุ่นพี่ทันตาภิบาล ท่านน่ารักมาก เห็นความใส่ใจในประเด็นสุขภาพแบบพึ่งพิงของกลุ่มคนในชุมชน เห็นการเคารพในความรู้ที่พัฒนาได้ของคนที่พี่ชัยวัฒน์เชื่อ […]