บั้งไฟอีสาน

การช่วงชิงความหมายของงานประเพณีบุญบั้งไฟในวิถีวัฒนธรรมอีสานในยุคปัจจุบันทำให้เรามองเห็นปรากฏการณ์ของประเพณีที่มีการแปรรูปเปลี่ยนความหมายไปมากกว่าแต่ก่อน นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่า การทำบั้งไฟ และประเพณีบุญบั้งไฟ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย และมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดี

การเดินทางสู่ผืนแผ่นดินอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรม ตามรอยประวัติศาสตร์ ถอดรหัสการเมือง

ในวันปฐมนิเทศได้รับฟังเรื่องราวของการก่อเกิด คศน. เห็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่พยายามสร้างสิ่งดีๆ ให้กับบ้านเมืองนี้ เห็นพลังในการอยู่ร่วมกันของ คศน.รุ่นพี่

‘เดินทางสู่การเรียนรู้ดินแดน ผองเพื่อน และตัวเรา’

การเดินทางสู่ภาคอีสานในครั้งนี้ช่วยให้ฉันได้มองอีสานในอีกมุมหนึ่ง และทำให้ฉันพบว่าฉันนั้นช่างไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมืองอีสานเอาเสียเลย ฉันจึงเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติม

ต้นสายปลายเหตุบนแผ่นดินอีสาน

ประโยคสั้นๆ แต่ก็ทำให้ผมเริ่มหันกลับมาทบทวนการตัดสินใจใหม่ คิดไปคิดมาหลายตลบก็ได้คำตอบว่า “ครั้งแรกสำคัญเสมอ” ถ้าพลาดจากครั้งแรกก็มักจะมีเงื่อนไขโน่นนี่ ทำให้ไม่มีครั้งที่ 2 อีก

เดินทางสู่อีสาน ปฐมบทเส้นทางแห่งการเรียนรู้

มิตรภาพที่มีให้กันของผู้นำแต่ละท่านต่อกลุ่ม มีมากมายอย่างล้นเหลือ แม้ว่าจะมาจากหลายๆ ที่หลายๆ สังคม และเป็นการเดินทางร่วมกันเป็นครั้งแรก ในด้านการผสานความรู้ทุกคนช่วยกันออกความเห็นในประเด็นต่าง ๆ

เปิดตามอง ส่องอีสานอย่างที่เป็น

การเดินทางสู่อีสานในครั้งนี้ เป็นการเปิดตา เปิดหู ปรับใจ ของฉันอย่างแท้จริง มากมายเรื่องราว ผู้คน อารมณ์ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นมันบอกให้รู้ว่าฉันช่างไม่รู้จักอีสานเอาเสียเลย แม้ว่าจะผ่านการเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้นับครั้งไม่ถ้วน