หนังสือ “เรื่องเล่าเร้าพลัง”

และคงจะดีไม่น้อย หากเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจหรือให้บทเรียนสำหรับการเรียนรู้และเติบโตของผู้คนอื่นๆ อีกมากมายในสังคมที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งอุดมการณ์เดียวกันนี้

พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร

เมนถ่อและพี่น้อง คศน. เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจสำคัญ สำหรับความมุ่งมั่นที่จะทำตามอุดมการณ์แม้จะเหนื่อยยาก ทำให้รู้สึกว่า เราไม่ได้บ้าอยู่คนเดียว