อุดมคติกับสังคมไทยในยุคอลหม่าน

วงเสวนา ‘อุดมคติกับสังคมไทยในโลกยุคอลหม่าน’ เป็นความพยายามที่จะหาคำตอบในประเด็นที่ว่า เราจะจัดวางท่าทีเช่นไรกับอุดมคติในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้สังคมไทยที่ถอยหลังลงคลองเช่นนี้
วงพูดคุยครั้งนี้จัดขึ้นโดย เครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวทางการทำงานของภาคประชาสังคมต่างๆ ในการรับมือกับสภาพความเป็นไปสังคมที่เป็นอยู่

ไฟฝัน

มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังจดจำถึงทุกวันนี้ สิ่งที่คุณหมอโกมาตรตั้งคำถามกับเราทุกคนว่า “เมื่อถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ จะให้โลกจดจำเราว่าอย่างไร เราจะทิ้งอะไรเป็นผลงานให้คนรุ่นต่อๆไป”