เมกะโปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้านเขื่อนแก่งเสือเต้น และชุมชนสะเอียบ

ตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่บริเวณที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในปี 54 เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือไหลบ่าลงมาสู่ภาคกลาง จนกระทั่งพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลายส่วนต้องจมอยู่ใต้น้ำ หลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่าง