ธีระ วัชรปราณี

                                                                                  ผมชื่อ ธีระ วัชรปราณี  เมีย 1 ลูก 1 ครับ คุณคือใคร? ผมเป็นคนบ้านนอกเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นครู ในจังหวัดน่านอันแสนห่างไกล ถูกกำหนดให้เป็นแดนสีชมพู ถูกทำให้เกลียดและกลัวคอมมิวนิสต์ ทั้งยังอยู่ต่างอำเภอ […]