นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: ใจดวงใหญ่ของผู้ชายตัวเล็ก

priority แรกคืองานตรวจคนไข้ บอกลูกน้องว่าวันไหนหมอไม่พอบอกพี่นะ พี่จะช่วยตรวจ priority ถัดมาคืองานข้างนอก เพราะเรากำหนดยาก สังคมเป็นฝ่ายกำหนดวาระให้เรา เราไม่ได้วางแผนเอง