‘Dear Organ – Dear KLity’

“โอแกน” หรือ ‘โจเซพ กอร์ดอนเรวิต’ เด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านคลิตี้ล่าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี ในหนัง By the River : สายน้ำติดเชื้อ เขาเปิดเรื่องราวให้เราเข้าใจโลกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในป่าลึก