ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ “7 วันกับ ไต้หวัน-ฉือจี้”

7 วันสำหรับไต้หวันและฉือจี้ ณ.ปลายเดือนกันยายน พุทธศักราช 2557 ด้วยทุกสิ่งที่แวดล้อมตั้งแต่ปากประตูขึ้นเครื่องบิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทุกหนแห่งในไต้หวัน มาจนถึงบนเก้าอี้เครื่องบินไชน่าแอร์ไลน์ในขากลับนั้น อบอวล ไปด้วยความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจ