นับ 0 ถึง 10

0 คือ ชื่อของ Core Module แรกที่พวกเรา คศน.3 ได้เรียนรู้และสัมผัส ”Orienting the map, Orienting the mind” ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนใน สองรุ่นแรก ปรับเข็มทิศ แผนที่ชีวิตการทำงาน และปรับจิต ของพวกเราทุกคน

“สุดยอด Core Module และสุดยอดครูที่ทุ่มเท”

“มอบแด่ครู ผู้ให้ มาตลอด มอบแด่ครู ผู้คลอด Core Module ด้วยซาบซึ้ง ประทับใจ ในท่านครู ครูผู้รู้ ครูผู้เร่ง เมล็ดพันธ์ หว่านความคิด ให้ศิษย์